Jouni Kvist ADT:n testauspooliin

Sotkamon Visan Jouni Kvist on allekirjoittanut Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) kanssa sopimuksen kuulumisesta ADT:n testauspooliin. Testauspooli on kansainvälisellä huipulla tai sen lähellä olevien urheilijoiden ydinryhmä, joihin ADT:n testaustoiminta keskittyy. Sopimuksen myötä urheilija sitoutuu ilmoittamaan olin- ja harjoituspaikkatietonsa ADT:lle joko kirjeitse tai Antidopingpassiin, joka on internetissä toimiva sähköinen tietojärjestelmä. Järjestelmä helpottaa ADT:n toimeenpanemaa testauskäytäntöä.

Muut Sotkamon Visan urheilijat kuuluvat ADT:n harjoittamaan normaalin dopingtestauksen piiriin. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki järjestäytyneeseen urheiluun osallistuvat suomalaiset urheilijat.

Lisätietoja testauspoolista sekä antidopingpassista ADT:n sivuilta: www.antidoping.fi