Syyskokouksen antia

Seuran syyskokous järjestettiin ruskanostojen jälkimainingeissa hotelli Tuliketun saunakabinetissa 10 hengen voimin.

Syyskokous vahvisti toimintasuunnitelman sekä talousarvion 2011 pienin muutoksin. Hallituksessa tulevalle kaudelle jatkoivat vanhoina jäseninä Timo Salminen (PJ), Raimo Kaattari (Siht), Jouni Kvist sekä Jari Niskanen. Uusiksi jäseniksi valittiin Piritta Sivonen, Mikko Rusanen sekä Ville Niskanen. Lisäksi Ville siirtyy ylläpitämään seuran www-sivuja ja ottaa entistä vahvemmin osaa seuran tiedoitustoimintaan.

Huomioitavaa on, että seuran sihteeri vaihtuu ja tulevalla kaudella puikkoihin tarttuu Raimo Kaattari. Tämän vuoksi syyskokouksessa kehotettiin urheilijoita aktiivisuuteen sihteerin suuntaan tulevalla kaudella kilpailutoimintaan liittyen.

Kokouspöytäkirjat saa tarvittaessa puheenjohtajalta