Ikävä uutinen

Jari Niskanen on saanut Suomen Voimanostoliitolta varoituksen 4.12.2010 antamansa kilpailukauden doping-näytteen johdosta (ks uutinen).

Niskanen käytti kilpailuviikolla voimakkaiden hartiaseudun kipujensa vuoksi tablettimuotoista Prednison – kortisonilääkettä, joka on tarkoitettu kivunlievitykseen ja niveltulehdustilojen hoitoon. Lääkeaineen sisältämä glukokortikosteroidi on sallittu harjoituskaudella, mutta kielletty kilpailutilanteessa. Kyseisellä lääkeaineella on seitsemän vuorokauden varoaika ja Niskanen käytti sitä erehdyksessä viisi päivää ennen kilpailua.

Kyseessä on valitettava inhimillinen erehdys, jolla ei ole ollut tarkoitus parantaa urheilusuoritusta tai saavuttaa etua kilpailutilanteessa. Lääkettä on käytetty ainoastaan hoitona lihaksiston paikallisiin tulehdus- ja kiputiloihin. Myös SVNL tulkitsi tapauksen näin antaessaan Niskaselle lievimmän mahdollisen rangaistuksen anti-doping toimikunnan antaman suosituksen perusteella.

Tämä valitettava tapaus on muistutus siitä, että urheilijan täytyy olla erittäin huolellinen käyttämiensä lääkeaineiden suhteen sekä siitä, että urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään lääkeaineista. Toisaalta tapaus osoittaa myös urheilun inhimillisen puolen, johon luonnollisena osana kuuluu erehtyminen ja virheiden tekeminen.

ADT:n Timo Seppälän mukaan glukokortikosteroidien käyttö on varsin yleistä, joten urheilijoilta vaaditaan tarkkuutta vahinkojen välttämiseksi. Seppälän mukaan glukokortikosteroidien merkitys dopingaineina on suhteellisen vähäinen ja pitkäaikainen glukokortikosteroidien käyttö on haitallista urheilusuoritusten kannalta. Glukokortikosteroidit on luokiteltu ns. erikseen määritellyiksi aineiksi, joita käyttämällä henkilö saattaa syyllistyä tahattomaan dopingrikkomukseen niiden helpon saatavuuden vuoksi, tai joita ei todennäköisesti voi käyttää urheilusuorituksen parantamiseen dopingaineina. (ks. liite)

Sotkamon Visa on tunnettu äärimmäisen kielteisestä kannastaan doping-aineisiin ja niiden käyttöön liittyvissä asioissa. Sotkamon Visa on ainoa Suomalainen urheiluseura, joka vaatii urheilijoiltaan erillisen urheiluseuran ja urheilijan välisen anti-doping sopimuksen, ADT:n anti-doping sopimuksen lisäksi. Sotkamon Visan urheilijoille ei ole määrätty doping-rangaistusta kertaakaan aikaisemmin seuran 102-vuotisen historian aikana.

Liite: ADT:n julkaisu ”Glukokortikosteroidit urheilussa”